New Hospitals:

       ნიუ ჰოსპიტალსი არის მრავალპროფილური ჰოსპიტალი, 16 განყოფილებითა და 150 საწოლით (აქედან 30 ინტენსიური მკურნალობის განყოფილებაში). დღეისათვის ჩვენ გვყავს 683 თანამშრომელი. ჰოსპიტალში ხორციელდება სტაციონარული და ამბულატორიული სერვისები. თითოეულ დეპატრამენტში გვაქვს მომსახურების ფართო სპექტრი და დასავლეთ ევროპის სტანდარტების შესაბამისი მაღალი დონის მკურნალობა. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ევროპის საავადმყოფოებთან და სპეციალისტებთან. ამბულატორიული განყოფილება ამოქმედდა 2011 წლის აგვისტოში. დღეისათვის ჩვენ უკვე 400­მდე პაციენტს ვმკურნალობთ ყოველდღიურად. ჩვენი სტაციონარული განყოფილება სრულად გაიხსნა 2011 წლის დეკემბერში და სწრაფად ვითარდება. მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენ ველით კიდევ უფრო მეტ ზრდას, განსაკუთრებით მკურნალობის პროცესში გერმანელი ექიმების ჩართვის გამო.

რა გვამოძრავებს?

      თითოეული პაციენტი საიმედო ხელშია. ჩვენ ვეხმარებით თითოეულ პაციენტს, დაიბრუნოს თავისი ჯანმრთელობა და დაუბრუნდეს აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას. ჩვენ არ გვჯერა სასწაულების, მაგრამ გვწამს თავდადებისა და სიკეთის, რაც, პროფესიონალურ ცოდნასა და გამოცდილებასთან ერთად, დიდ გავლენას ახდენს მკურნალობის წარმატებაზე. ჩვენ გვინდა, რომ პაციენტებმა არა მხოლოდ იგრძნონ მიიღონ მკურნალობის კარგი ხარისხი, არამედ ჩვენს ჰოსპიტალში თავი იგრძნონ კომფორტულად და უსაფრთხოდ.

რითი განვსხვავდებით სხვებისგან?

      ჩვენი მთავარი განსხვავება მკურნალობის ხარისხსა და ტექნოლოგიური არჭურვილობაშიააღჭურვილობაშია. ჩვენ მათში დროისა და ფულის სახით დიდ ინვესტიციებს ვდებთ. მაგრამ არა მხოლოდ ამით განვსხვავდებით სხვებისაგან. ჩვენ გვჯერა, რომ კავშირი ტექნოლოგიასა და სამედიცინო კომპეტენციას შორის განუყოფელია. ეს არის ერთადერთი გზა, რომლითაც შეგვიძლია შევინარჩუნოთ უმაღლესის სტანდარტების სამედიცინო მომსახურება. ხარისხის მართვითა და კვლევით მუდმივად ვაუმჯობესებთ და ვანვითარებთ მკურნალობის მეთოდებს. ჩვენი უპირველსი პრიორიტეტია პაციენტთა უსაფრთხოება და კმაყოფილება. ჩვენი პაციენტების მიმართ დამოკიდებულებაც გვხდის უნიკალურს. მნიშვნელოვანია ადამიანებთან სიახლოვე და თითოეულ ადამიანში პიროვნების დანახვა. უსაფრთხოება, იუმორი, სითბო და პატივისცემა მკურნალობის პროცესში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც თავად მკურნალობა, ფიზიოთერაპია, ფიზიკური თერაპია, სპორტი და მოძარაობის თერაპია ან ერგოთერაპია. რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, ჩვენი პრინციპია – მთელი ყურადღება პიროვნებაზე. 

მისია

    გვინდა თითოეულ პაციენტს ჩაუტაროთ მკურნალობა მისი ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით და ხელი შევუწყოთ რათა იგი დაუბრუნდეს აქტიურ ცხოვრებას. ამიტომ ვთავაზობთ მათ საუკეთესო სამედიცინო მომსახურებას.

მიზანი

    ნიუ ჰოსპიტალსის მიზანია, რომ უპირატესი სამედიცინო კომპეტენციით და პაციენტებთან სიახლოვით მოვიპოვოთ საქართველოში საუკეთესო საავადმყოფოს სტატუსი

კომპანიის სტრუქტურა

    ნიუ ჰოსპიტალსის ორგანიზაციული სტრუქტურა ითვალისწინებს ჰოსპიტალის მართვის თანამედროვე პრინციპებს. განყოფილებები დამოუკიდებლები არიან ერთმანეთისაგან და მართვის პროცესში უშუალოდ ექვემდებარებიან მენეჯმენტის ჯგუფს. გარდა ამისა, ჩვენ ხელს ვუწყობთ განყოფილებებს შორის თანამშრომლობას, რაც დაკავშირებულია სხვადასხვა ინოვაციურ პროექტებთან.  თანამშრომელთა ფუნქციების გამჭვირვალობას და სტაბილურობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, განსაკუთრებით თუ საქმე ეხება ხარისხს, ჰიგიენასა და კონტროლს. ყველაფერი ემსახურება მიზანს: მკურნალობის ხარისხი და პაცინეტის კმაყოფილებას.