Rabezol - რაბეზოლი 20მგ 14 ტაბლეტი

განსაკუთრებული ფასი 26,77 ლ რეგულარული ფასი 34,80 ლ
ხელმისაწვდომობა: მარაგშია
კოდი:
44431_1958
მწარმოებელი:
არცერთი:
ჩვენებები: - კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება და წყლულები ქირურგიული ანასტომოზების შემდეგ. - გასტრ-ეზოფაგალური რეფლუქსი, ეროზიული ეზოფაგიტი..

შემადგენლობა:
აქტიური ნივთიერება: ერთი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს 20 მგ რაბეპრაზოლ
ნატრიუმს.
დამხმარე ნივთიერებები: მაგნიუმის ოქსიდი, მანიტოლი, პოვიდონი, სიმინდის
სახამებელი, ჰიდროქსიპროპილცელულოზა, ნატრიუმის სტეარილ ფუმარატი,
ჰიპრომელოზა, ჰიპრომელოზა ფტალატი, ტრიეთილ ციტრატი, ტალკი, ტიტანის
დიოქსიდი, ჰიდროქსიპროპილმეთილცელულოზა, მაკროგოლი, რკინიც ყვითელი
ოქსიდი.
საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება: ღაბეპრაზოლე

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:
H+/K+-ატფ-აზას ინჰიბიტორი, წყლულის საწინააღმდეგო პრეპარატი.
ათქ კოდი: A02Bჩ04
ფარმაკოლოგიური თვისებები:
ფარმაკოდინამიკა
რაბეზოლი – პროტონული პომპის ჩანაცვლენილი ბენზიმიდაზოლი. რაბეპრაზოლი
შედის კუჭის პარიეტალურ უჯრედებში მდებარე ფერმენტ H+/K+-ატფ-აზას
რეცეპტორებთან შეუქცევად კოვალენტურ კავშირში, იწვევს კუჭის მიერ
მარილმჟავას სერეციის შემცირებას. რაბეპრაზოლი უმულირდება კუწის
პარიეტალურ უჯრედებში, სადაც გარდაიქმნება აქტიურ მეტაბოლიტად –
სულფენამიდად, რომელიც აბლოკირებს მარილმჟავას სინთეზის ბოლო სტადიას. Iნ
ვიტრო ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინეს, რომ პH-1.2-ის დროს , რაბეზოლის
ნახევრად დაშლის პერიოდი კუჭში შეადგენს 78 წამს. 20 მგ რაბეპრაზოლის
ანტისერეტორული აქტივობა იწყება პერორალური მიღებიდან 1 საათის შემდეგ.
პრეპარატის საწყისი დოზის მიღების შემდეგ მისი მოქმედების საშუალო
მაინჰიბირებელი ეფექტურობა მარილმჟავას 24 საათიან პროდუქციაზე შეადგენს
88%-ს. 20 მგ რაბეზოლი აინჰიბირებს ბაზალურ და სტიმულირებულ (პეპტონი)
სეკრეციას, შესაბამისად 86% და 95%-ით, და 24 საათის განმავლობაში ზრდის
პH>3 დონეს 10%-დან 65%-მდე.
ფარმაკოკინეტიკა
რაბეზოლი 20 მგ – ნელა-ხსნადი ტაბლეტი, შედარებით შეუცვლელი სახით
გადადის კუჭის გავლით ნაწლავში. პრეპარატის პერორალური მიღების შემდეგ
მისი მაქსიმალური კონცენტრაცია პლაზმაში (ჩმახ) აღინიშნება 2-5 საათის
შემდეგ. რაბეზოლის დანიშვნისას 10-40 მგ დოზებით, მის ჩმახ და AUჩ
მაჩვენებლებს შორის აღინიშნება ხაზოვანი დამოკიდებულება. 10-40 მგ დღიური
დოზით, პრეპარატის მნიშვნელოვანი კუმულაცია არ ვლინდება, მისი
არაერთჯერადი მიღებისა მისი ფარმაკოკინეტიკა არ იცვლება. რაბეზოლის
ნახევრად დაშლის პერიოდი შეადგენს 1-2 საათს. რაბეზოლის მიღებისას
შედარებით ხანგრძლივ ფარმაკოდინამიკურ მოქმედებასა და ხანმოკლე
ფარმაკოკინეტიკურ ნახევრად დაშლის პერიოდს შორის წარმოქმნილი განსხვავება
დაკავშირებულია ფერმენტ H+/K+-ატფ-აზას მდგრად ინაქტივაციასთან.
შეწოვა. პრეპარატის აბსოლუტური ბიოშეღწევადობა შეადგენს 52%-ს. რაბეზოლის
მიღებისას ცხიმიან საკვებთან ერთად მისი თმახ მაჩვენებელი იცვლება, და შეწოვის
პერიოდი ხანგრძლივდება და შეადგენს 4 საათს და მეტს, თუმცა ამასთანავე ჩმახ
და AUჩ მაჩვენებლები საგრძნობლად არ იცვლებიან. მაშასადამა, პრეპარატის
მიღება შეიძლება დამოუკიდებლად საკვების მიღებისა.
განაწილება. პლაზმის ცილებთან შეკავშირება შეადგენს 70%-ს.
მეტაბოლიზმი. რაბეზოლი მეტაბოლიზდება ღვიძლში. თიოეთერი და სულფონი –
პლაზმაში გამოვლენილი პირველადი მეტაბოლიტები, რომლებსაც არ გააჩნიათ
მაღალი ანტისეკრეტორული აქტივობა. Iნ ვიტრო ჩატარებულმა კვლევებმა
გამოავლინეს, რომ რაბეზოლი ღვიძლში ციტოქრომ P450 3A (ჩYP3A) და P450 2ჩ19
(ჩYP2ჩ19) საშუალებით ტრანსფორმირდება, შესაბამისად სულფონად და
დისმეთილად. მეტაბოლიტე თიოეთერი წარმოიქმენა რაბეზოლის არაფერმენტატული
დაშლის გზით. მოსახლეობის ზოგიერთ ჯგუფში (3-5% კავკასიელები და 15-20%
აზიატები) ფერმენტ ჩYP2ჩ19-ის დეფიციტთან დაკავშირებით შეიძლება
აღინიშნებოდეს რაბეზოლის მეტაბოლიზმის შენელება.
ექსკრეცია. მეტაბოლიტების სახით რაბეზოლი გამოიყოფა ძირითადად თირკმლების
მიერ – 90%-მდე, ხოლო დარჩენილი ნაწილი ნაწლავებით. რაბეზოლი შეუვცლელი
სახით არ ვლინდება არც შარდში, და არც განავალში.
ხანდაზმული ასაკის პაციენტებში გამოყენება. ხანდაზმული ასაკის პაციენტებში 20
მგ რაბეზოლის გამოყენებისას 7 დღის განმავლობაში აღინიშნებოდა AUჩ
მაჩვენებლის გაორმაგება და ჩმახ სიდიდის მომატება 60%-ით. პაციენტების
აღნიშნულ ჯგუფში პრეპარატის ერთდროული გამოყენებისას პრეპარატის
კუმულაცია არ აღინიშნებოდა.
გამოყენება პედიატრიაში. 18 წლამდე ასაკის პაციენტებში პრეპარატის
ფარმაკოკინეტიკა შესწავლილი არ არის.
ფარმაკოკინეტიკა განსაკუთრებული მდგომარეობების დროს.
ღვიძლისა და თირკმლების დაავადებების დროს რაბეზოლის დოზის
განსაკუთრებული კორექცია საჭირო არ არის. ღვიძლის ფუნქციის მძიმე
დარღვევების მქონე პაციენტებში პრეპარატის დანიშვნისას საჭიროა
განსაკუთრებული სიფრტხილე, რეკომენდებულია პრეპარატის დოზის კორექცია.
ჩვენებები:
- კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება და წყლულები
ქირურგიული ანასტომოზების შემდეგ.
- გასტრ-ეზოფაგალური რეფლუქსი, ეროზიული ეზოფაგიტი,
- ზოლინგერ-ელისონის სინდრომი.
უკუჩვენებები:
პრეპარატის ან მისი კომპონენტების მიმართ ჰიპერმგრძნობელობა.
პროტონული პომპის სხვა ინჰიბიტორების მიმართ ჰიპერმგრძნობელობა.
კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნეები.
განსაკუთრებული მითითებანი:
პრეპარატი სიფრთხილით ინიშნება: პაციენტებში მაგნიუმის დაბალი
კონცენტრაციით სისხლში; ოსტეოპოროზით ან მოტეხილობების რისკის
არსებობისას პაციენტებში ღვიძლის მძიმე უკმარისობით.
რაბეპრაზოლის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნეიროენდოკრინული სიმსივნეების
დიაგნოსტიკური კვლევების შედეგების ცრუ ინტერპრეტაცია. ასეთ შემთხვევაში
ექიმმა უნდა იცოდეს პრეპარატის მიღების შესახებ. სხვა პრეპარატის გამოყენების
შემთხვევაში, რაბეპრაზოლის მიღებამდე აუცილებელია ამი შესახებ მკურნალი
ექიმის ინფორმირება.
მკურნალობის დროს სიმპტომატური გაუმჯობესება არ იძლება კლინიკურ
საფუძვლებს ავთვისებიანი სიმსივნეების გამოსარიცხად.
ავტოტრანსპორტის მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე ზეგავლენა.
რაბეპრაზოლის ფარმაკოდინამიკის და გვერდითი მოვლენების პროფილის
თავისებურებებიდან გამომდინარე, ნაკლებად მოსალოდნელია რაბეპრაზოლმა
მოახდინოს ზეგავლენა ავტოტრანსპორტის მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის
უნარზე. თუმცა ძილიანობის გამოვლინების შემთხვევაში უნდა მოვერიდოთ ასეთ
საქმიანობებს.
ორსულობა და ლაქტაციის პერიოდი: (კატეგორია B)
ორსულებში პრეპარატის უსაფრთხო გამოყენების კლინიკური მონაცემები
გამოქვეყნებული არ არის. რაბეპრაზოლი ინიშნება მხოლოდ პრეპარატის
გამოყენების აბსოლუტური ჩვენების არსებობისას.
დედის რძეში რაბეპრაზოლის ექსკრეციასთან დაკავშირებული კლინიკური
მონაცემები არ არსებობს. თუმცა, ცნობილია რომ პრეპარატების უმრავლესობა
ვლინდება დედის რძეში, და მეძუძურ ბავშვებში გვერდითი მოვლენების
განვითარების პოტენციური რისკის არსებობისას, გადაწყვეტილება უნდა იქნეს
მიღებული ძუძუთი კვების შეწყვეტის შესახებ.
გამოყენების წესი და დოზირების რეჟიმი
პრეპარატი მიიღება მკურნალი ექიმის მიერ დანიშნული მიღების წესებისა და
დოზირების რეჟიმის მკაცრი დაცვით.
რაბეზოლი მიიღება დღეში ერთხელ დოზით 20 მგ, დილით, უზმოზე მცირე
რაოდენობის წყლის მიყოლებით. ნაწლავში ხსნადი ტაბლეტი მიიღება
პერორალურად მთლიანად დაღეჭავად, არ შეიძლება ტაბლეტის დაფშვნა და
გაყოფა.
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება და ქირურგიული
ანასტომოზების შემდეგ:
რაბეზოლის დღიური დოზა შეადგენს 20 მგ-ს, მკურნალობის ხანგრძლივობა 4-8
კვირაა. კლინიკური ეფექტის არარსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია
მკურნალობის გაგრძელება კიდევ 8 კვირით. გასტროეზოფაგალური რეფლუქსის
გახანგრძლივებული მკურნალობის დროს, პრეპარატის შემანარჩუნებელი დოზა
დგინდება ორგანიზმის ინდივიდუალური თავისებურებებით – 10 მგ ან 20 მგ, ხოლო
მკურნალობის ხანგრძლივობა დგინდება მკურნალი ექიმის მიერ. საშუალო და მძიმე
სტადიის გასტრო-ეზოფაგალური რეფლუქსის მკურნალობის დროს ინიშნება 10 მგ
ერთჯერადად. მკურნალობის კურსი – 4 კვირა. მკურნალობის არაეფექტურობის
დროს აუცილებელია მკურნალ ექიმთან მიმართვა.
ზოლინგერ ელისონის სინდრომი:
რაბეზოლის დღიური რეკომენდებული დოზა ატარებს ინდივიდუალურა ხასიათს.
პათოლოგიური ჰიპერსეკრეტორული მდგომარეობის მიხედვით რაბეზოლის
რეკომენდებული ინდივიდუალური დოზა შეადგენს 60 მგ-ს. მკურნალობის
ხანგრძლივობა დამოკიდებულია კლინიკურ მდგომარეობაზე. ზოგიერთ პაციენტში
დღიური დოზა ინიშნება ორ მიღებად.
Hელიცობაცტერ Pყლორი-ს ერადიკაციისათვის ინიშნება კომპლექსში ორ ანტიბიოტიკთან
ერთად (ამოქსიცილინი და კლარიტრომიცინი), მკურნალობის ხანგრძლივობა 7 დღე.
ურთიერთქმედება სამკურნალო საშუალებებთან:
რაბეპრაზოლი მეტაბოლიზდება ღვიძლში ფერმენტ P450 (ჩYP450) საშუალებით.
კლინიკურმა კვლევებმა უჩვენეს, რომ რაბეპრაზოლის გამოყენებისას ისეთ
პრეპარატებთან ერთად, რომლებიც განიცდიან მეტაბოლისმს ამ სისტემაში:
მაგალითად ვარფარინთან, თეოფილინთან, ერთჯერადი პერორალური დოზით,
დიაზეპამთან ერთჯერადი ინტრავენური დოზით და ფენიტოინთან ერთჯერადი
ინტრავენური დოზით, დამატებითი გვერდითი მოვლენები არ ვლინდებიან.
რაბეპრაზოლის გამოყენებისას მარილმჟავას სეკრეციის შემცირებამ შეიძლება
ზეგავლენა იქონიოს ზოგიერთი სამკურნალო საშუალების ფარმაკოკინეტიკაზე,
რომელთა შეწოვა დამოკიდებულია კუჭის პH-ზე. მაგალითად, კეტოკონაზოლის
აბიოათვისებულება მცირდება 30%-ით, დიგოქსინის AUჩ და ჩმახ –ის მაჩვენებლები
იზრდება, შესაბამისად 19% და 29%-ით. ასეთ შემთხვევაში რეკომენდებულია ამ
პრეპარატების დოზის კორექცია.
გვერდითი მოვლენები
საჭმლისმომნელებელი სისტემის მხრივ: ფაღარათი, ტკივილი მუცელში,
მეტეორიზმი, პირის სიმშრალე, გულისრევა, ღებინება, შეკრულობა; იშვიათად –
ანორექსია; ცალკეულ შემთხვევებში – ღვიძლის ტრანსამინაზების აქტივობის
მომატება.
ცნს-ის მხრივ: თავის ტკივილი, ასთენია, უძილობა, ძილიანობა, თავბრუ.
სისხლწარმოქმნის სისტემის მხრივ: იშვიათად – თრომბოციტოპენია, ნეიტროპენია,
ლეიკოპენია.
დერმატოლოგიური რეაქციები: კანზე გამონაყარი.
ალერგიული რეაქციები: იშვიათად – სახის შეშუპება, ქოშინი, ერითემა, ბულოზური
გამონაყარი (რეაქციები ქრება პრეპარატის მოხსნის შემდეგ).
სხვა: ეფექტები, რომელთა კავშირი პრეპარატის მიღებასთან დადგენილი არ არის –
ტკივილი წელში, გრიპის-მსგავსი სინდრომი, მიალგია, ართრალგია, იშვიათად –
მადის დაქვეითება, სხეულის მასის მომატება, დეპრესია, მხედველობის ან გემოს
დარღვევა, სტომატიტი, ოფლიანობის გაძლიერება. პრეპარატი კარგად აიტანება
პაციენტების მიერ. გვერდითი მოვლენები მთლიანობაში სუსტად ან ზომიერად
გამოხატულია და ატარებენ ტრანზიტორულ ხასიათს.
ჭარბი დოზირება:
პრეპარატის ჭარბ დოზირებასთან დაკავშირებული ოათოლოგიური მდგომარეობების
შემთხვევები უცნობია. ცნობილია 80 მგ მაქსიმალური დოზით რაბეპრაზოლის
გამოყენების 7 შემთხვევაში, ამ დროს პათოლოგიური გამოვლინებები არ ყოფილა.
ცნობილია ზოლინგერ-ელისონის სინდრომის დროს 120 მგ დღიური დოზით
რაბეპრაზოლის გამოყენების შემთხვევებში. რაბეპრაზოლის შესაძლო ჭარბი
დოზირების შემთხვევაში ტარდება სიმპტომატური მკურნალობა. პრეპარატი არ
გამოიყოფა ჰემოდიალიზით.
გამოშვების ფორმა:
რაბეზოლი 20 მგ, ნაწლავში ხსნადი ტაბლეტები, გარსიანი#14, მუყაოს კოლოფში
სამეიდიცინო გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად.
შენახვის პირობები:
პრეპარატი ინახება არა უმეტეს 250ჩ ტემპერატურის პირობებში, მშრალ, ბნელ და
ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
ვარგისოანობა: პრეპარატი არ გამოიყენება ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.
აფთიაქიდან გაცემის პირობები:
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II (გამოიყენება ექიმის დანიშნულებით)
ლიცენზიის მფლობელი:
ილკო ილაჩ სან, ვე, ტიჯ. ა.შ. 34885
სანჩაქტელე/სტამბული/თურქეთი
ლიცენზიის ნომერი:
25.11.2011-237/44.
მწარმოებელი:
ილკო ილაჩ სან, ვე, ტიჯ. ა.შ. 42050
სელჩუკლუ/კონია/თურქეთი

მეტი ინფორმაცია
Units14
Write Your Own Review
მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებელს შეუძლია შეაფასოს პროდუქტი. გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ან დარეგისტრირდეთ