პსპ დაზღვევა

პსპ დაზღვევა 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ახორცილეებს ორგანიზაციების თანამშრომლებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამას. კომპანიის დაარსებისთვის საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე უკვე საკმაოდ გამოცდილი და სერიოზული სადაზღვევო კომპანიები არსებობდნენ, ამიტომ პსპ დაზღვევის ძირითადი ორიენტირი უშაუალოდ დასაზღვევი კომპანიის და მათი თანამშრომლების ინტერესზე მორგებული ხარისხიანი და ოპერატიული სადაზღვევო საქმიანობა გახდა. დაზღვეულ ორგანიზაციასა და მათი თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესებზე მორგებული სადაზღვევო პროგრამები, გამარტივებული მომსახურების და ანაზღაურების სქემები, პროვაიდერების, მათ შორის სტომატოლოგიური პროვაიდერების ფართო არჩევანი, ევროპული სტანდარტის ”ნიუ ჰოსპიტალსის” მრავალპროფილურ სამედიცინო სრული ამბულატორიული და ჰოსპიტალური მომსახურება; დაზღვეულთა კომპფორტისთვის შექმნილი მაღალი კვალიფიკაციის ოჯახის ექიმების ინსტიტუტი - არის პსპ დაზღვევის პოპულარობის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები. პსპ-ს დაზღვეულთა მაღალ დონეზე და კომპფორტულად მომსახურებისთვის კომპანიაში მუდმივად ხორცილედება მომსახურების დონის, დაზღვეულთა კმაყოფილების და შენიშვნების მონიტორინგი, რეკლამაციის სამსახური. მაღალი ხარისხის სადაზღვევო და სამედიცინო მომსახურების გამო ”პსპ დაზღვევა” საკმაოდ პოპულარული გახდა კომპანიებს შორის, რისი დასტურიცაა მის მიერ კორპორატიული ჯანმრთელობის პროგრამით 100-მდე კომპანიის 70000-მდე დაზღვეული. 2012 წლიდან ”პსპ დაზღვევა” როგორც მსხვილ და საშუალო, ასევე მცირე ორგანიზაციებსა და მათ ოჯახის წევრებს ჯანმრთელობის დაზღვევის განახლებულ პროდუქტს სთავაზობს. 2012 წლის ზაფხულიდან პსპ დაზღვევის საქმიანობა ავტოდაზღვევის კუთხით გაფართოვდა. ავტოდაზღვევის პაკეტები, რომელსაც პსპ დაზრვევა მომხმარებელს სთავაზობს მოიცავს ყველა ძირითად და დამატებით მომსახურებებს. ავტოდაზღვევის მიმართულებით პსპ დაზღვევაში შემნილია პროგრამები, როგორც კორპორატიული ასევე ინდივიდუალური პირისთვის. ავტო დაზღვევა ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზარდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევათა რაოდენობა. ავტომობილის დაზღვევა თითოეულ ავტომფლობელს ეხმარება ავტომობილის დაზიანება/განადგურება/ქურდობის, ასევე მძღოლისა და მგზავრის დაზარალებასთან დაკავშირებული ფინანსურ დანახარჯების თავიდან აცილებაში. ავტო-დაზღვევა ანაზღაურებს შემდეგი რისკების შედეგად გამოწვეულ ზარალს: ავტოსაგზაო შემთხვევა ქურდობა, ძარცვა, გატაცება ხანძარი, აფეთქება, თვითაალება ვანდალიზმი (მესამე პირის მიერ განხორციელებული ბოროტგანზრახული ქმედება) საგნების ვარდნა სტიქიური მოვლენები სამოგზაურო დაზღვევა ითვალისწინებს სადაზღვევო პოლისით სარგებლობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში სადაზღვევო არეალში. ჯამრთელობის დაზღვევა "პსპ"-ს მისია ჯამრთელობაზე ზრუნვის გაადვილებაა. ამ მიზანს ემსახურება "პსპ დაზღვევის" ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა. საკონტაქტო ინფორმაცია 2 185 555