აფთიაქი

ყოველთვიურად 2 მილიონი მომხმარებელი ირჩევს პსპ-ს თავისი ოჯახის აფთიაქაად. 200-მდე პსპ აფთიქი საქართველოს თითქმის ყველა კუთხესა და თბილისის ყველა უბანში ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს სთავაზობს მხოლოდ გარანტირებული ხარისხის მედიკამენტებს, ჰიგიენის, კოსმეტიკის, დედათა და ბავშვთა მოვლის, ბავშთა კვების და ა.შ. პროდუქციას ყველაზე დაბალ ფასად; კვალიფიციური ფარმაცევტებისა და კოსმეტიკის კონსულტანტების მომსახურებას. პსპ იყო პირველი კომპმანია რომელმაც მომსახურების ტსანდარტი შეიმუშავა და დანერგა მთელ ქსელში, ამავე მიზნით კომპანიაში მონიტორინგის სამსახური ფუნქციონირებს. კვალიფიკაციის ასამაღლებლად თანამშრომლებს მუდმივად უტარებენ სწავლება პსპ-ს ტრეინინგ-ცენტრის და მოწვეული სპეციალისტები. პსპ-აფთიქის სრული ქსელი ყოველწლიურად გადის საკონტროლო აუდის ხარისხის მართვის სტანდარტების უცხოელი სპეციალისტების მიერ. პსპ პირველი ფარმაცევტული ქსელია, რომელმაც წარმატებით გაიარა სასერთიფიკაცი ოაუდიტი, გერმანულმა სასერტიფიკაციო ორგანიზაციამ “TUV-Reinland/Berlin-Branderburg Group”-მა პსპ სააფთიაქო ქსელს მიანიჭა ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაციის (International Organization for Standardization) სერთიფიკატი ISO 9001:2000.